εσωτερικός ελεγκτής - αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
25497
Επικοινωνία
eva stamou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Έχετε εμπειρία ως Eλεγκτής/τρια Mονάδας Eσωτερικού ελέγχου ή Eξωτερικού ελέγχου; Αν έχετε εμπειρία ως Eλεγκτής/τρια και θέλετε να γίνεται μέλος μιας οργανωμένης ομάδας Eσωτερικού Eλέγχου, κάντε την αίτηση σας τώρα και αρπάξτε την ευκαιρία να γίνεται μέλος ενός μεγάλου οργανισμού ως Eλεγκτής/τρια Mονάδας Eσωτερικού Eλέγχου.

παροχές

Σε περίπτωση που είστε ο/η Ελεγκτής /τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που θα προσληφθεί, τότε θα  έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

αρμοδιότητες

Ο/Η Ελεγκτής /τρια της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος/η για τη διεξαγωγή του οποιοδήποτε έργου ελέγχου, που του ανατίθεται, και τα καθήκοντα του είναι να:

 • Εκτελεί ελέγχους σύμφωνα με το ΕτήσιοΠρόγραμμα Ελέγχων με σκοπό τον προσδιορισμό της επάρκειας και τηςαποτελεσματικότητας των δικλίδων ασφαλείας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης μετις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
 • Επιβεβαιώνει ότι οι εταιρικές πολιτικές,οι κανονισμοί και οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας συμμορφώνονται με τοισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 • Διενεργεί επανελέγχους για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των ελεγχόμενων στα ευρήματα του ελέγχου.
 • Παρέχει τεκμηριωμένα συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες περιοχές και συντάσσει την έκθεση ελέγχου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών (follow-up).
 • Δημιουργεί φακέλους ελέγχου με το ανάλογο υλικό τεκμηρίωσης καθώς και για την κατάρτιση του προσχεδίου της έκθεσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

προσόντα

Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της Ελεγκτή /τριας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου διοίκησηςεπιχειρήσεων, οικονομικών ή θετικών επιστημών ή συναφούς αντικειμένου, επίσημααναγνωρισμένου. 
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ΣΟΕΛ/ACCA/CIA 
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικούελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση ή σε ελεγκτική εταιρεία. 
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και Άριστη γνώση Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας για την επίτευξη των στόχων

πληροφορίες

If you are interested in this regulatory reporting analyst position, apply now. For more information, you can contact me, Eva Stamou - 2166001352

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.