εργοδηγός κατασκευαστικών έργων - αθήνα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αθήνα, αττική
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
24740
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Εργοδηγός κατασκευαστικών έργων με εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξιο;  Έχεις ασχοληθεί με το συντονισμό εργασιών και την επίβλεψη του εργατικού προσωπικού σε εργοτάξια κατασκευών;  Εάν είσαι ικανός να διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες, με προσήλωση στην επίτευξη στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, τότε η θέση του Εργοδηγού έργων σε μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες είναι για εσένα! 

παροχές

Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα στον Εργοδηγό κατασκευαστικών έργων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης του  Εργοδηγού κατασκευαστικών έργων είναι: 

 • Συντονισμός εργασιών σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια
 • Ανάθεση γενικών και καθημερινών καθηκόντων
 • Επίβλεψη και εκπαίδευση εργατών και τεχνιτών
 • Διαχείριση, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού 
 • Εξασφάλιση της τήρησης όλων των μέτρων ασφαλείας και προτύπων ποιότητας
 • Επίβλεψη της καλής χρήσης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση εξόδων και διασφάλιση τήρησης του προϋπολογισμού
 • Σύνταξη αναφορών προόδου 

προσόντα

Προκειμένου το προφίλ σου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του Εργοδηγού κατασκευαστικών έργων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες: 

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον πενταετής, ως εργοδηγός κατασκευαστικών έργων
 • Εμπειρία σε κτιρικά έργα θα εκτιμηθεί
 • Γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας, του εξοπλισμού και των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Ικανότητα ανάγνωσης σχεδίων, διατάξεων και σχεδιαγραμμάτων
 • Οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία μετακινήσεων και μετεγκατάστασης

πληροφορίες

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του Εργοδηγό κατασκευαστικών έργων είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.