επιβλέπων η/μ μηχανικός εργοταξίου - αττική

Δημοσίευση
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
αττική
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
28861
Επικοινωνία
elena vlachou, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Είστε Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων; Έχετε ασχοληθεί με την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και θέλετε να εργαστείτε σε εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στον κατασκευαστικό χώρο; Αν ενδιαφέρεστε για την θέση του Επιβλέποντος Η/Μ Μηχανικού Εργοταξίου, κάντε την αίτηση σας τώρα.

παροχές

Η εταιρεία παρέχει στον Επιβλέποντα Η/Μ Μηχανικού Εργοταξίου:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

αρμοδιότητες

Οι κύριες αρμοδιότητες του Επιβλέποντος Η/Μ Μηχανικού Εργοταξίου θα είναι οι κάτωθι:

 • Συντονισμός δραστηριοτήτων κατασκευής Η/Μ έργων 
 • Διαχείριση της ομάδας των ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων του εργοταξίου
 • Σχεδίαση κτιριακών Η/Μ συστημάτων και εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη και ενημέρωση προϋπολογισμού κόστους και χρονοδιαγράμματος
 • Παρακολούθηση συμμόρφωσης όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων με τους ισχύοντες κώδικες, πρακτικές και πολιτικές, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Γνώση και εξασφάλιση εφαρμογής κανόνων και πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας

προσόντα

Για τη θέση του Επιβλέποντος Η/Μ Μηχανικού Εργοταξίου χρειάζεται να διαθέτετε:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην κατασκευή κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Εμπειρία επίβλεψης και διαχείρισης Η/Μ έργων στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας σε ομάδα 
 • Συνέπεια, επαγγελματισμό, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

πληροφορίες

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Επιβλέποντος Η/Μ Μηχανικού Εργοταξίου είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές