H σωστή ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής μπορεί να κάνει τη διαφορά για τις εργαζόμενες γυναίκες και τους millennials.

Δεν είναι μόνο ο μισθός και η εργασιακή ασφάλεια που κάνουν έναν εργοδότη ελκυστικό. Για ένα ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων - ως επί το πλείστον γυναίκες και millennials- η σωστή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον είναι καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι καθιστούν έναν εργοδότη ελκυστικό. Αν λοιπόν οι οργανισμοί επιθυμούν να προσελκύσουν αλλά και να διατηρήσουν τα ταλέντα του μέλλοντος, δε θα πρέπει να παραβλέπουν τη σημασία της δημιουργίας σωστής ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και τη προσπάθεια διαμόρφωσης ενός υγιούς επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργαζόμενοι κατατάσσουν την ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής ακόμα υψηλότερα, συγκριτικά με το περασμένο έτος. Η ισορροπία αυτή, κατατάσσεται πλέον από την 4η στη 3η θέση των βασικών προτεραιοτήτων των εργαζομένων. Και παρόλο που η θέση διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή, η ευχάριστη εργασιακή ατμόσφαιρα παραμένει μια από τις βασικές προτεραιότητες των γυναικών παγκοσμίως. Επιπλέον, οι millennials τείνουν να κοιτούν πέρα από τα «προνόμια» του μισθού και της εργασιακής ασφάλειας των εργοδοτών. Επιθυμούν να τα έχουν όλα, τόσο στο πλαίσιο της εργασίας όσο και στην προσωπική τους ζωή και ως εκ τούτου, η ισορροπία ανάμεσα στα δυο αποτελεί το κλειδί για την εργασιακή τους ικανοποίηση.

Η Έρευνα Φήμης Εργοδότη της Randstad (REBR)

Αυτά είναι κάποια από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της τελευταίας παγκόσμιας έρευνας Φήμης Εργοδότη της Randstad. Μετά τον ελκυστικό μισθό και την μακρόχρονη εργασιακή ασφάλεια - οι οποίες αναφέρθηκαν από το 58% και 46% των συμμετεχόντων ως τα πιο σημαντικά γνωρίσματα της ελκυστικότητας ενός οργανισμού- το 45% επεσήμανε την ισορροπία προσωπικής - επαγγελματικής ζωής και το 43% το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας ως βασικούς παράγοντες της εταιρικής ελκυστικότητας. Σύμφωνα λοιπόν με την REBR 2017, πολλοί εργαζόμενοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε αυτές τις αξίες από ότι εταιρείες φαίνεται να συνειδητοποιούν.

Τα σημαντικά για τους εργοδότες αλλά όχι και για τους εργαζομένους

Η έρευνα ανέδειξε κι άλλες ασυνέπειες ανάμεσα σε όσα οι εργοδότες παρουσιάζουν ως σημαντικά για την εταιρική επωνυμία και στο τι πραγματικά αναζητούν οι εργαζόμενοι. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το ποια είναι τα λιγότερα σημαντικά γνωρίσματα για ένα μελλοντικό εργοδότη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι όσα χαρακτηριστικά εμπεριέχουν ρίσκο επιλέχθηκαν ως τα λιγότερο ελκυστικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πιο χαμηλό σε προτίμηση προνόμιο -οι διεθνείς ευκαιρίες καριέρας- το οποίο παρουσιάζεται συχνά σαν ένα από τα πλεονεκτήματα για τους εργοδότες. Περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων κατέταξαν το συγκεκριμένο προνόμιο ως το λιγότερο σημαντικό. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι διεθνείς ευκαιρίες καριέρας εμπεριέχουν δαπάνες και μετακινήσεις που δεν είναι όλοι πρόθυμοι να αναλάβουν.


Οι περισσότερο και λιγότερο ελκυστικοί επαγγελματικοί κλάδοι


Η έρευνα REBR 2017 της Randstad έδειξε ότι οι εργαζόμενοι σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρούν τους κλάδους της Τεχνολογίας, του IT και των Επιστημών ως τους πιο ελκυστικούς επαγγελματικούς κλάδους για να απασχοληθούν, ακόμα κι αν ο κλάδος του ΙΤ έχασε κάποιους βαθμούς ελκυστικότητας ύστερα από λίγα χρόνια ανάπτυξης.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες, ο κλάδος FMCG, ο Εφοδιαστικός κλάδος και οι Υπηρεσίες Φιλοξενίας, κατατάχθηκαν χαμηλά με ποσοστά ελκυστικότητας 41%, 40%, 40%, 38% και 33% αντίστοιχα. Οι εταιρείες που συγκαταλέγονται στους προαναφερθέντες κλάδους δέχονται μια σημαντική προειδοποίηση από την έρευνα REBR 2017: 8 στους 10 εργαζομένους θα σκεφτόταν σοβαρά να αλλάξει κλάδο για ποικίλους λόγους. 27% ισχυρίζεται ότι δεν είναι προσηλωμένο στον κλάδο στον οποίο εργάζεται και το 33% θα άλλαζε κλάδο αν το προνόμια και ο μισθός που θα του προσφερόταν θα ήταν ο ίδιος.

Οι επιπτώσεις του αυτοματισμού στα επαγγέλματα - Καλωσορίζοντας την επανεκπαίδευση

Ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων παγκοσμίως, πιστεύει ότι ο αυτοματισμός των εργασιών θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εργασία τους. Στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, το 30% και 32% των ερωτηθέντων αντίστοιχα, θεωρεί ότι ο αυτοματισμός θα διευκολύνει την εργασία τους. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η δουλεία τους θα αναβαθμιστεί μέσω του αυτοματισμού. Στην Λατινική Αμερική και την Ασία & Ωκεανία, οι εργαζόμενοι φαίνονται ακόμα πιο αισιόδοξοι, καθώς το 55% και 52% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αισθάνονται έτσι. Περίπου το 40% όλων των εργαζομένων της έρευνας πιστεύουν ότι ο αυτοματισμός δεν θα επηρεάσει την εργασία τους.
Καθώς ο αυτοματισμός μειώνει τις επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας και απελευθερώνει χρόνο στους υπαλλήλους ώστε να απασχοληθούν σε πιο ενδιαφέροντα και δύσκολα projects, επόμενο είναι, ότι θα οδηγήσει στην εξάλειψη κάποιον απαρχαιωμένων δεξιοτήτων. Συνεπώς, οι εταιρείες ενδεχομένως να χρειάζεται να εστιάσουν στην ανάγκη μετεκπαίδευσης. Αναφορικά με την άποψη των εργαζομένων για την ανάγκη μετεκπαίδευσης, το 58% των υπαλλήλων παγκοσμίως θα ήταν πρόθυμο να αναμιχθεί σε αυτή, εφόσον ο μισθός του θα παρέμενε ο ίδιος ή θα αυξανόταν. Τα ποσοστά για την Ευρώπη (49%) και την Βόρεια Αμερική (51%) είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ στατιστικά σημαντικά υψηλότερα είναι της Λατινικής Αμερικής (69%) και της Ανατολικής Ασίας & Ωκεανίας (69%).

Η Έρευνα Επωνυμίας Εργοδότη της Randstad είναι η πιο περιεκτική, ανεξάρτητη και εις βάθος έρευνα επωνυμίας εργοδότη παγκοσμίως, καθορίζοντας τους πιο ελκυστικούς εργοδότες ανάμεσα σε χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η έρευνα συγκεντρώνει τις απόψεις περισσότερων από 160.000 συμμετεχόντων γενικού πληθυσμού, ηλικιών 18-65, εργαζομένων σε 5,495 εταιρείες σε 26 χώρες. Παρέχει αποτελέσματα και χρήσιμα δεδομένα για την αντίληψη και τα κίνητρα επιλογής των εν δυνάμει υπαλλήλων. Γιατί οι εργαζόμενοι επιλέγουν μια συγκεκριμένη εταιρεία ή έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο έναντι κάποιου άλλου; Τι τους κινητοποιεί στο να μείνουν σε μια εταιρεία ή να αναζητήσουν την επόμενη; Η έρευνα της Randstad διεξάγεται από το 2000 σε συνεργασία με την Kantar TNS. Οι συμμετέχοντες της έρευνας του 2017, ερωτήθηκαν κατά το διάστημα του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016.

Για επιπρόσθετα downloads (φωτογραφίες & υλικό video, infographic, παρουσιάσεις κ.α) καθώς και για πιο διεξοδικές πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο Κάντε click εδώ