Η εταιρίες προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, προσπαθούν να  κάνουν τις καλύτερες επιλογές που θα επιφέρουν ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων.

Το ίδιο συμβαίνει και για τα θέματα σχετικά με την στρατηγική και τις επιλογές για το ανθρώπινο δυναμικό. Για τον λόγο αυτό επιλέγονται υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις για προσωρινές ή για μόνιμες ανάγκες σε προσωπικό.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η εποχικότητα και έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό η υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση.

H Randstad, έχοντας σημαντική γνώση και εξειδίκευση στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την άδεια που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης (Ε.Π.Α), μπορεί να αποτελέσει τον συνεργάτης σε θέματα προσωπικού.

Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε με το γραφείο μας στην Αθήνα στο 2106770523 ή με το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη  στο 2310414731. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr