Στη σύγχρονη αγορά εργασίας (work in Greece), η διαδικασία εύρεσης προσωπικού ( hr recruitment Greece) και η διαδικασία αναζήτησης εργασίας (find job) έχουν διαφοροποιηθεί, δημιουργώντας ειδικές απαιτήσεις τόσο από τη μεριά των εργαζομένων όσο και από τη μεριά των εργοδοτών. Ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει τις διαδικασίες είναι οι περιγραφές για τις διάφορες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη προσοχή από τις εταιρείες όταν ετοιμάζουν τις αγγελίες εργασίας για τις νέες θέσεις εργασίας.

Αρχικά, μία καλογραμμένη περιγραφή για κάποια κενή θέση εργασίας, βασισμένη στην ανάλυση των θέσεων, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον εργοδότη ή υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού (human resources) να προχωρήσει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα, όσον αφορά την αξιολόγηση σε περισσότερους από έναν υποψηφίους.

Σημαντική βοήθεια αποτελεί και για τους υποψηφίους, οι οποίοι αποκτούν σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά της δουλειάς (douleia) που πρόκειται να διεκδικήσουν και έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν το βιογραφικό τους σε κάποια θέση εργασίας που ταιριάζει με τα προσόντα τους.

Τέλος, μία σωστά γραμμένη περιγραφή υποστηρίζει σημαντικά και τους εργαζόμενους, αφού τους παρέχει την ευκαιρία να έχουν σαφώς προσδιορισμένα, στο μυαλό τους, τα καθήκοντα που πρέπει να φέρουν εις πέρας, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης (employment) τους.

Randstad - personnel agencies in greece