Μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις για τα τμήματα Παραγωγής, Βιομηχανίας & Logistics

Η Randstad Hellas με πολυετή εμπειρία σε θέματα προσωπικού, σε όλους του κλάδους εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μπορεί να προτείνει λύσεις και να γίνει ο Μόνιμος Συνεργάτης σας.

Αυτό που διαφοροποιεί τη Randstad από τις άλλες εταιρίες, είναι η εξειδίκευση των συμβούλων ανάλογα με τις προδιαγραφές των θέσεων εργασίας.

Στη Randstad συνδυάζουμε πάντα την ποιότητα με την ταχύτητα όταν η ανάγκη στελέχωσης αφορά σε:

 • Μεγάλο όγκο εργαζομένων
 • Εξειδικευμένες θέσεις εργασίας
 • Πολυετή εργασιακή εμπειρία
 • Έκτακτη & Άμεση απασχόληση

Το τμήμα Παραγωγής, Βιομηχανίας & Logistics της Randstad σας προσφέρει την κάλυψη των αναγκών τόσο σε εργατοτεχνικό προσωπικό όσο και σε επίπεδο στελεχών.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε όλες τις θέσεις εργασίας του κλάδου ανάλογα με τη δομή της εταιρίας σας.

Στελέχη Παραγωγής /Βιομηχανίας και Logistics:

 • Διευθυντής / Προϊστάμενος Παραγωγής
 • Διευθυντής/Προϊστάμενος Logistics
 • Διευθυντής/Προϊστάμενος Αποθήκης
 • Προϊστάμενος/Διαχειριστής Βάρδιας
 • Εργοδηγός Παραγωγής

Θέσεις Εργατοτεχνικού Προσωπικού:

 • Προσωπικό αποθήκης
 • Προσωπικό παραγωγής / Συσκευασίας
 • Εργοδηγοί
 • Ανειδίκευτοι εργάτες
 • Εξειδικευμένοι εργάτες