Στην σημερινή αγορά εργασίας οι εργοδότες για την αξιολόγηση του προσωπικού για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας, γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί στις απαιτήσεις τους, εξετάζοντας και άλλα κριτήρια, πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων και της εργασιακής προϋπηρεσίας. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η αξιολόγηση των μη λεκτικών μηνυμάτων που περνά ο υποψήφιος προς τα έξω, μέσα από την παρουσία του κατά την ώρα της συνέντευξης.

Αρκετές φορές, η παρουσία του υποψηφίου οδηγεί πιο εύκολα σε συμπεράσματα σε σχέση με τα λεγόμενα του ενώ η πρώτη εντύπωση του υποψηφίου στον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού λειτουργεί καθοριστικά και δύσκολα αλλάζει. Στοιχεία, επιπλέον, που μαρτυρούν για τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση του υποψηφίου αλλά και για την καταλληλότητα του για την εκάστοτε θέση εργασίας, ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης, είναι η χειραψία στην αρχή και στο τέλος της συνέντευξης, ο τρόπος με τον οποίο κάθεται, ο τρόπος με τον οποίο απαντά στις ερωτήσεις και προωθεί τον εαυτό του, ο τόνος της φωνής του, καθώς και το να διατηρεί οπτική επαφή με τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού .

Καθώς ο πήχης για την επιλογή προσωπικού και το επίπεδο τον υποψήφιων έχουν ανεβεί ιδιαίτερα, οι εργοδότες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα κριτήρια για να υπάρξει το σωστό ταίριασμα ανάμεσα στον υποψήφιο και τη θέση .