Οι υπηρεσίες hr της Randstad προσφέρουν λύσεις στα θέματα προσωπικού για εταιρείες και οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος η τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Οι υπηρεσίες hr της Randstad μπορούν να καλύψουν τους εργοδότες σχετικά με την μόνιμη απασχόληση, την προσωρινή απασχόληση, την διαχείριση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού,  τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης  αλλά και το executive coaching.

Καθημερινά οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι εξασφαλίζου τις καλύτερες επιλογές για τα ζητήματα προσωπικού μέσα από μια επιτυχημένη μεθοδολογία και εξειδικευμένα εργαλεία αξιολόγησης.

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την Randstad και τις υπηρεσίες hr που προσφέρει στο http://www.randstad.gr.