Μια από τις υπηρεσίες hr για την οποία οι εργοδότες συχνά θα αναζητήσουν λύσεις είναι η εύρεση προσωπικού.   Η εύρεση προσωπικού για διάφορά επίπεδα θέσεων ακόμα και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όπου η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις αποτελεί μια από τις υπηρεσίες για τις οποίες εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον.   Οι εργοδότες περισσότερο από ποτέ, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις επιλογές τους και το ίδιο συμβαίνει και με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, αλλά και αυτό που θα προσλάβουν μελλοντικά.   Η Randstad διαθέτοντας πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικά διαθέτει επιτυχημένα τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους.