Οι εργοδότες μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιζητούν να βρουν λύσεις που θα τους  βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Σε αυτά τα πλαίσια σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγονται υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad, διαθέτοντας διεθνή και τοπική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και εξειδικευμένα στελέχη που είναι σε θέση να παρέχουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη, μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε εργοδότη.

 

Στα γραφεία της Randstad στην Ελλάδα οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρονται στους εργοδότες στηρίζονται στους παρακάτω τομείς:

 

  • Professionals – Εξειδικευμένη στελέχωση σχετικά με θέσεις μεσαίου επιπέδου (middle level), Θέσεις ανώτερου επιπέδου (senior level) και διευθυντικά στελέχη (executive level)
  • Staffing – Προσωρινή απασχόληση για στελέχωση μέσω προσωρινής απασχόλησης, για θέσεις εργασίας μόνιμης απασχόλησης (όλα τα επίπεδα θέσεων) και projects με μεγάλο όγκο προσωπικού.
  • ΗR Solutions για συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement), προγράμματα  coaching, συμβουλευτική καριέρας & κέντρα αξιολόγησης
  • Inhouse Services για παροχή υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν από τα στελέχη της Randstad στις εγκαταστάσεις του εργοδότη
  • Outsourcing Payrolling για υπηρεσίες σχετικά με την διαχείριση προσωπικού και της μισθοδοσίας