Κατά την διάρκεια του έτους για πολλούς εργοδότες δημιουργείται εποχικός φόρτος εργασίας, κάτι το οποίο πιθανόν να δημιουργήσει έκτακτες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

 

Μια τέτοια περίπτωση είναι οι εταιρείες που κατά την διάρκεια των εορτών θα χρειαστούν επιπλέον προσωπικό για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα  τους.

 

Αυτές οι έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν από την υπηρεσία προσωρινής απασχόλησης η οποία προσφέρεται επιτυχημένα από τους συμβούλους της Randstad Hellas σε εργοδότες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσωρινή απασχόληση επικοινωνήστε με την Randstad Hellas στο 2106770523.