Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έχει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται από μια εταιρία. Ο ρόλος των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.

Αυτό είναι ορατό και από το γεγονός ότι το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού απαρτίζεται πια από στελέχη που έχουν την αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία και τις ακαδημαϊκές γνώσεις που τους δίνει την δυνατότητα να διεξάγουν αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες σχετικά με την εύρεση προσωπικού, την αξιολόγηση προσωπικού, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, τις παροχές και την διαχείριση της μισθοδοσίας, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εσωτερική επικοινωνία.

Παλιότερα αρκετές από τις παραπάνω διαδικασίες ήταν μέρος της δραστηριότητας άλλων τμημάτων όπως το λογιστήριο και η οικονομική διεύθυνση. Καθώς, όμως η ανάπτυξη μιας εταιρίας και ανταπόκριση της στις προκλήσεις τις αγοράς, στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στις επιλογές που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και η λήψη των αποφάσεων έχει μεταφερθεί στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Σε πλαίσια και στην περίπτωση που μία εταιρία δεν έχει την δυνατότητα να διαθέτει ένα ενεργό τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, η Randstad ως εταιρία εξειδικευμένη στις λύσεις ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό συνεργάτη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τις λύσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε στο Randstad Hellas