Οι υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας.   Από την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού έως τη διαχείριση της μισθοδοσίας και γενικότερα τη σωστή αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της.

 
Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλες τις εσωτερικές ανάγκες του οργανισμού σας και σας δίνουν τις λύσεις που χρειάζεστε ώστε να γίνετε πιο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.  Στόχος μας είναι να κάνουμε την εταιρεία σας ‘εταιρεία επιλογής’.

 
Η Randstad κατέχει τη 2η θέση παγκοσμίως σε θέματα παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και έχει εξειδικευμένη γνώση τόσο της παγκόσμιας όσο και της ελληνικής αγοράς εργασίας, παρέχοντας σας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

 
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις υπηρεσίες μας στο www.randstad.gr ή να επικοινωνήσετε με έναν από τους συμβούλους μας στο 210-6770523.