Ανάμεσα στις δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να εξειδικεύονται οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι και το ανθρώπινο δυναμικό.  Σε αυτό τον τομέα οι σύμβουλοι hr της Randstad πέρα από τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν για το ανθρώπινο δυναμικό διαθέτουν επίσης, εξειδίκευση, μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης για να πετύχουν το ιδανικό ταίριασμα στις ανάγκες ενός εργοδότη και του υποψήφιου που θα καλύψει τη θέση εργασίας που έχει προκύψει.  Για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρει η Randstad σε εργοδότες επισκεφθείτε το Randstad Hellas