Η Προσωρινή Απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

• Κάλυψη εποχικών αναγκών
• Αντικατάσταση εργαζομένων (άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια, ατύχημα, διακοπές)
• Δοκιμαστική περίοδος για νέους υπαλλήλους (temp to perm)
• Έργα προκαθορισμένης διάρκειας
• Έλλειψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στους υπάρχοντες υπαλλήλους

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.