Με ενδιαφέρον διαβάσαμε το άρθρο του “hr daily” σχετικά με τις τάσεις που θα επικρατήσουν στον κόσμο της εργασίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στην αγορά εργασίας θα επικρατήσουν σημαντικές αλλαγές και μια από αυτές θα είναι σχετική με την αλλαγή της κουλτούρας των job descriptions και τη διαμόρφωση της περιγραφής ρόλου για κάθε εργαζόμενο .

Ο κόσμος της εργασίας δείχνει ότι θέλει να περάσει από την εποχή των  βαρύγδουπων εργασιακών τίτλων στην εποχή των ρόλων που θα προσθέτουν αξία στη λειτουργία της εταιρίας.

Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι που θα προσφέρουν  περισσότερα από όσα περιγράφονται στα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας τους, θα χαίρουν μεγαλύτερης εκτίμησης από τους εργοδότες.

Τα job descriptions σε αρκετές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι δημιουργούν περιορισμούς στις συμπεριφορές αλλά και στις ενέργειες που χρειάζονται για την ολοκλήρωση συγκεντρωμένων εργασιών.

Επιπλέον, με τον τρόπο που καταγράφονται οι περιγραφές θέσεων σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποτυπώνονται σωστά οι εργασίες που γίνονται σχετικά με τη βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων, ή αυτές που προκύπτουν ως μέρος κάποιας ομαδικής προσπάθειας.

Οι άνθρωποι του HR θεωρούν ότι η μετάβαση της εργασιακής κουλτούρας στην εποχή της “περιγραφής ρόλων” (role description) θα βοηθήσει στη σωστή καταγραφή του ρόλου του εργαζόμενου σε έναν οργανισμό και της απόδοσής του - η οποία θα μπορεί να συνδεθεί με KPIs.

Για τη δημιουργία της “περιγραφής ρόλων” θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και των εργαζομένων. Παρακάτω περιγράφονται μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μία τέτοια ενέργεια:

  • Δύο εργαζόμενοι οι οποίοι κάνουν παρόμοιες εργασίες επιλέγονται να συμπληρώσουν  ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ρόλου και τις προσδοκίες τους για την απόδοση τους
  • Μια ομάδα από τρεις ή τέσσερις εργαζόμενους επιλέγεται για τη συμπλήρωση  ενός ερωτηματολογίου σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ρόλου και τις προσδοκίες τους για την απόδοσή τους
  • Ο προϊστάμενος και ο εργαζόμενος συνεργάζονται και καταγράφουν τις λεπτομέρειες και τις απαιτήσεις του ρόλου
  • Ο εργαζόμενος συμπληρώνει μόνος του το ερωτηματολόγιο που θα καταγράφει τα χαρακτηριστικά του ρόλου του.

Αν ψάχνετε για εργαζόμενους δείτε τις υπηρεσίες HR που προσφέρουμε και επικοινωνήστε μαζί μας