Πολλές εταιρίες βλέποντας τις συνθήκες τις αγοράς και θέλοντας να επιτύχουν τους στόχους και τα αποτελέσματα τους, αναζητούν λύσεις από το Ανθρώπινο Δυναμικό τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, αναθέτουν στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού την δημιουργία της στρατηγικής που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, η ποιότητα και η αξία των στελεχών που θα επιλεχθούν, αλλά και η εύρεση εξειδικευμένων συνεργατών που θα προσφέρουν αξία και αποτέλεσμα.

Η Randstad έχοντας  παρουσία στην Ελληνική αγορά για περισσότερα από δέκα, αλλά και διεθνή εμπειρία πενήντα χρόνων μπορεί να παρέχει λύσεις και εξειδικευμένη μεθοδολογία για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Με περισσότερους από 40 συμβούλους, 2 γραφεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε αιτήματος για εύρεση μόνιμου προσωπικού (θέσεις μεσαίου και ανώτερου επίπεδου, διευθυντικά στελέχη), εύρεση προσωπικού για προσωρινή απασχόληση, πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση της μισθοδοσίας, προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης, προγράμματα coaching κα συμβουλευτική καριέρας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2106770523 ή μέσω του Randstad Hellas