Ο κύριος παράγοντας που διαφοροποιεί τη Randstad από τις άλλες εταιρείες είναι ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας των τμημάτων της.

 

Κάθε τμήμα αποτελείται από συμβούλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για την εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και για την επιλογή των υποψηφίων.Οι σύμβουλοι της Randstad εργάζονται μαζί σαν ομάδα, εξασφαλίζοντας να είναι πάντα κάποιος διαθέσιμος για τους πελάτες και τους υποψηφίους.

 
Η σημαντική εμπειρία των συμβούλων της Προσωρινής Απασχόλησης της Randstad στην τοπική αγορά, τους δίνει τη γνώση και την κατανόηση για τις δραστηριότητες του κάθε πελάτη, έτσι ώστε να καταφέρνουν να καλύψουν τις ανάγκες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Randstad επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.randstad.gr.