Στην αγορά εργασίας σήμερα οι εταιρείες αντιμετωπίζουν καθημερινά σημαντικές μεταβολές στην νομοθεσία αλλά και στις διαδικασίες στα θέματα σχετικά με την εργασία, Οι αλλαγές αυτές  μπορεί να κρύβουν κινδύνους  ακόμα και επαγγελματίες που ειδικεύονται σε θέματα εργασίας και μισθοδοσίας. Γιατί όμως υπηρεσίας Διαχείρισης μισθοδοσίας μπορεί να έχει χρησιμότητα για ένα εργοδότη ; Μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους καταγράφονται παρακάτω:

1. Εφόσον επιλέξουμε την χρήση συμβούλων για την διαχείριση της μισθοδοσίας μπορεί να κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Η διαδικασία της μισθοδοσίας θα ολοκληρωθεί την στιγμή που θέλουμε χωρίς καθυστερήσεις .

2. Μπορεί να γίνει ακριβής υπολογισμός του κόστους αυτής της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εξοικονόμηση πόρων που διαφορετικά θα δαπανούσατε για εξοπλισμό, άδειες χρήσης λογισμικού και αναβαθμίσεις

3. Μπορεί να γίνει ορθολογική αξιοποίηση οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη της εταιρίας με την ταυτόχρονη  μείωση στα λειτουργικά έξοδα.

4. Αποφυγή του ελέγχου, της οργάνωσης και της συνολικού συντονισμού μιας σύνθετης διαδικασίας.

5. Αποφυγή λαθών και παραλήψεων που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα χρηματικά πρόστιμα και επιπλέον έξοδα.

6. Αποφυγή της παρακολούθησης των  μεταβολών που  προκύπτουν σε σχέση με την νομοθεσία και τις εργασιακές σχέσεις.

7. Ελαχιστοποίηση του κινδύνου να μην ολοκληρωθεί  η μισθοδοσία όταν πρέπει , εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η αποχώρηση ενός υπαλλήλου του τμήματος μισθοδοσίας σας.

8. Άμεση ανταπόκριση σε  απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν ανά διαστήματα, όπως υπερωρίες, επιδόματα και παροχές προς  εργαζομένους χωρίς να χρειαστεί να προμηθευτείτε νέα τεχνολογία μισθοδοσίας.

9. Ασφάλεια και σιγουριά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι σύμβουλοι μισθοδοσίας έχουν την δυνατότητα να προβλέψουν πιθανές ανάγκες αλλά και ζητήματα που μπορούν να προκύψουν.

10. Επικοινωνία με επαγγελματική και ανθρώπινη προσέγγιση για όποιον εργαζόμενο επιθυμεί να λάβει διευκρινήσεις για την μισθοδοσία του.

Αναθέτοντας την μισθοδοσία σας στη Randstad οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι στο τμήμα μισθοδοσίας της Randstad μπορούν να σας προσφέρουν την υπηρεσία Διαχείρισης Μισθοδοσίας προσαρμοσμένη στα δικά σας δεδομένα και ανάγκες.

Επιεκσφθείτε το http://www.randstad.gr για να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες hr που προσφέρει η Randstad