Καθώς οι συνθήκες στην αγορά εργασίας  παρουσιάζουν διάφορες προκλήσεις και μεταβολές οι εργοδότες  γίνονται ακόμα πιο προσεκτικοί στις επιλογές τους σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα επιλέξουν καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για λανθασμένες επιλογές .

Για να καταφέρει ένας εργοδότης να κάνει την καλύτερη επιλογή προσωπικού  θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να αξιολογήσει σωστά το κάθε βιογραφικό, συνοδευτική επιστολή και αίτηση για εργασία που θα λάβει . Επιπλέον, λόγω του ότι το συγκεκριμένο διάστημα μεγάλος αριθμός εργαζόμενων ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα  του, κάποιοι, στην προσπάθεια να εντυπωσιάσουν τους μελλοντικούς εργοδότες  τείνουν να υπερβάλουν η να χρησιμοποιούν στοιχεία τα οποία μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματική τους εργασιακή εμπειρία. Για τον λόγο αυτό οι εργοδότες πριν κάνουν την τελική επιλογή τους θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω στοιχεία:

Προσοχή στην λεπτομέρειες: Ένα βιογραφικό στο οποίο δεν υπάρχει προσοχή στις λεπτομέρειες μπορεί να μας δώσει μια αρχική εικόνα για ένα εργαζόμενο. Είναι πιθανόν να υπάρχουν λάθη στις ημερομηνίες εργασίας  ή υπάρχουν λέξεις που λείπουν από την περιγραφή της αρμοδιοτήτων. Μπορεί καμία τέτοια παράληψη να μην δείχνει τόσο σημαντική, αλλά σίγουρα αποτελεί μια ένδειξη που πρέπει να αξιολογηθεί

Κενά στην εργασία και μετακινήσεις: Όταν η εργασιακή εμπειρία παρουσιάζει διαφοροποιήσεις και σημαντικές μεταβολές θα πρέπει ένας εργοδότης να γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους που έχουν προκύψει. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που προσοχή είναι αυτό που παρατηρείτε σε κάποια βιογραφικά τα οποία αναφέρουν το έτος εργασίας και όχι την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της συγκριμένης εργασίας  .

Ανάπτυξη της καριέρας  και των αρμοδιοτήτων : Ένας εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει πότε η καριέρα και οι αρμοδιότητες ενός εργαζόμενου αναπτύσσονται . Επόμενος, ένας εργοδότης  θα πρέπει να είναι σε θέση μπορεί να αξιολογήσει αν μια μετακίνηση σε ένα βιογραφικό αποτελεί ανάπτυξη της καριέρας ή είναι ένα πισωγύρισμα.

Αν ως εργοδότης θεωρείτε ότι λαμβάνοντας βιογραφικά δεν μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους εργαζόμενους επισκεφτείτε την Randstad Hellas και επικοινωνήστε με την randstad