Η εύρεση προσωπικού και η ανάθεση της σε εξωτερικό συνεργάτη είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από τις εταιρίες, ανεξάρτητα με το αν δραστηριότητα για κάποια θέση εργασίας διεξάγεται ταυτόχρονα και από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

Καθώς οι εργοδότες θέλουν να βρουν τα στελέχη εκείνα που θα ταιριάξουν στην κουλτούρα, αλλά και θα μπορέσουν να δώσουν άμεσα αξία στην εταιρία εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και αν πρόκειται  να συνεργαστούν με εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Η Randstad για περισσότερα από 10 χρόνια παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και αποτελεί τον συνεργάτη για πολλές εταιρίες και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού (μόνιμη απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, εξειδικευμένη στελέχωση), αλλά και υπηρεσίες hr όπως η επαγγελματική επανατοποθέτηση (outplacement), coaching και το outsourcing – payrolling.

Όλες οι υπηρεσίες hr διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών έτσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμά. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να επισκεφθείτε το Randstad Hellas