Η εύρεση προσωπικού για κάποιες εταιρίες αποτελεί μια συνηθισμένη δραστηριότητα την οποία διεξάγουν μέσα από εσωτερικές διαδικασίες,  αλλά και συνεργασίες με εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού .

Για κάποιες εταιρίες όμως μπορεί να αποτελέσει μια πιο σύνθετη αποστολή, είτε γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είτε γιατί δεν υπάρχουν στελέχη που θα το αναλάβουν. Επειδή η εύρεση προσωπικού δεν θα πρέπει να είναι μια τυχαία διαδικασία παρακάτω σημειώνουμε μερικά βασικά βήματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας για ξεκινήσετε την εύρεση προσωπικού μέσα από την δημοσίευση μια αγγελίας :

1. Καταγραφή του τίτλου, των αρμοδιοτήτων και των απαιτήσεων για την συγκεκριμένη θέση εργασίας .

2. Δημιουργία μιας αγγελίας που θα αναφέρει αναλυτικά τα παραπάνω, καθώς και κάποια στοιχεία για τον εργοδότη και την δραστηριότητα του. Το λογότυπο αλλά και το website (εφόσον είναι διαθέσιμο) κρίνονται απαραίτητα για την προσέλκυση των υποψηφίων για εργασία.

3. Επιλογή των μέσων που θα γίνει η δημοσίευση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εφημερίδες, περιοδικά, site αγγελιών στο internet, social media

4. Επικοινωνία με εταιρίες επιλογής προσωπικού

5. Επικοινωνία με πανεπιστήμια (γραφεία διασύνδεσης) και τοπικούς φορείς

Αν έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω μπορείτε να δημοσιεύσετε την αγγελία σας μέσω της υπηρεσίας jobbing_GR