Η εύρεση προσωπικού μπορεί να γίνει μια αρκετά απαιτητική και σύνθετη διαδικασία η οποία μπορεί να οργανωθεί και να διεξαχθεί από τα στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και μέσω συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού.

Η εύρεση, αξιολόγηση και  επιλογή προσωπικού θα πρέπει να γίνεται μεθοδικά και με τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένας εργοδότης ότι θα προσελκύσει τα καλύτερα στελέχη στην αγορά εργασίας.

Ορισμένοι εργοδότες όμως, παρά το γεγονός ότι έχουν σημαντική δραστηριότητα ή απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα όταν δημοσιεύουν μια αγγελία για μια νέα θέση εργασίας. Όπου και να οφείλετε κάτι τέτοιο, οι εργοδότες έχουν την επιλογή για συνεργασία με ένα εξωτερικό συνεργάτη που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού μέσω του οποίου μπορούν να εξασφαλίσουν το αποτέλεσμα της εύρεσης προσωπικού.

Η Randstad με πολύχρονη  εμπειρία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και αποδεδειγμένη μεθοδολογία μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις με υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Για να γνωρίσετε καλύτερα τις υπηρεσίες και τους σύμβουλους hr επικοινωνήστε μαζί μας στο http://www.randstad.gr