Η εύρεση προσωπικού για κάποιους εργοδότες θα ξεκινήσει από τις αγγελίες που θα δημοσιεύσουν στα διάφορα μέσα.

 

Σε μεγάλο βαθμό όμως η αποτελεσματικότητα στις αγγελίες που θα δημοσιεύσουν εξαρτάται από τα μέσα, αλλά και τις λεπτομέρειες που θα καταγραφθούν έτσι ώστε να προσελκύσουν τους κατάλληλους υποψηφίους για εργασία.

 

Ένα παράδειγμα για το παραπάνω αποτελούν οι αγγελίες που δημοσιεύονται χωρίς στοιχεία του εργοδότη. Κάποιες εταιρείες χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (πχ ενδεχόμενη αντικατάσταση προσωπικού) επιλέγουν να δημοσιεύουν τις αγγελίες τους χωρίς όνομα εταιρείας ή λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες.

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα βιογραφικά που θα παραληφθούν προς αξιολόγηση, ίσως να μην καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

 

Αν παρόλα αυτά η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό ενός εργοδότη πρέπει να επικοινωνηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο τότε μπορεί να αξιοποιηθούν και οι λύσεις που προσφέρονται από τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.