Το  τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια εταιρίας έχει καθοριστικό ρόλο κατά την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγησης προσωπικού, καθώς πρέπει να  επιλέξει τους κατάλληλους υποψήφιους οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων.

 

Η διαδικασίες που ακολουθούν σχετικά με την εύρεση προσωπικού και τις νέες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

 

  • Δημοσίευση αγγελίας για εργασία
  • Αξιολόγηση βιογραφικών και επιλογή των υποψηφίων που καλύπτουν τις αρχικές απαιτήσεις
  • Αξιολόγηση και τεστ δεξιοτήτων
  • Συνέντευξη εργασίας
  • Έλεγχος Συστατικών Επιστολών

Από την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών θα προκύψουν οι υποψήφιοι εκείνοι που θα     στελεχώσουν τις θέσεις απασχόλησης που προσφέρονται από έναν εργοδότη

 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως οι εργοδότες δεν καταφέρνουν τελικά να προσελκύσουν τα στελέχη εκείνα που θα επιθυμούσανε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναζητούν λύσεις από εταιρείες σύμβουλων που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Μία από αυτές είναι και η Randstad Hellas που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.randstad.gr .