Στην Ελλάδα αρκετές εταιρείες, ακόμα και αυτές οι οποίες έχουν διαμορφώσει τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, συνεργάζονται με εταιρείες συμβούλων ανθρώπινου δυναμικού για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες επιλογές στα θέματα προσωπικού.

Οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού της Randstad παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά σε εργοδότες από τους περισσότερους κλάδους στην αγορά εργασίας σχετικά με την εύρεση και επιλογή προσωπικού, τη προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, τα προγράμματα outplacement και coaching.