Η εργασία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει σημαντικές προκλήσεις στις οποίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν και να τις αντιμετωπίσουν. Σε αυτές τις συνθήκες οι εργοδότες θα πρέπει να βρουν τα στελέχη εκείνα που θα διαθέτουν ευελιξία και ικανότητες, που να προσφέρουν αξία και να κάνουν την διαφορά, έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτυχθούν.

Για τον λόγο αυτό, η εύρεση, η αξιολόγηση και η επιλογή προσωπικού αποκτούν ιδιαιτέρα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός οργανισμού. Το ανθρώπινο δυναμικό και η επιλογή των κατάλληλων στελεχών δεν θα πρέπει να είναι μια τυχαία διαδικασία. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνεται ανάθεση σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού ή σε εξειδικευμένες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες hr για να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει η εύρεση των καλύτερων υποψηφίων.

Η εποχή που για τις θέσεις εργασίας βάζαμε μία αγγελία στην εφημερίδα και απλά επιλέγαμε μερικά από τα βιογραφικά, έχει περάσει. Τώρα πια πρέπει να υπάρχει λογική και στρατηγική πίσω από κάθε πρόσληψη γιατί η συγκεκριμένη περίοδος απαιτεί  ταχύτητα και ικανότητα για αποτελέσματα.

Αν πρόκειται να ξεκινήσετε την διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού και επιθυμείτε να βρείτε τα καλύτερα διαθέσιμα στελέχη, επικοινωνήστε με την Randstad και οι σύμβουλοι hr μας θα σας ενημερώσουν για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που μπορούμε να σας προσφέρουμε.