Οι συνθήκες στην Ελληνική αγορά έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες για τις επιχειρήσεις, και κάποιες από αυτές για να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση τους προχωράνε σε οργανωσιακές αλλαγές, οι οποίες μπορεί να μην έχουν ευχάριστες συνέπειες για τη φύση της δουλειάς του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μία τέτοια αλλαγή είναι όταν κάποια εταιρία αποφασίζει να προχωρήσει σε μείωση προσωπικού.

Οι ενέργειες των εργοδοτών, πάντως, δε θα πρέπει να σταματάει στην υλοποίηση της διαδικασίας του downsizing, αλλά να συσχετίζεται και με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει η διαδικασία αυτή στη φύση εργασίας των εργαζομένων που δεν απολύονται.

Η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τη διαδικασία της εύρεσης εργασίας έρχεται να αυξήσει την αγωνία των εργαζομένων που εναπομένουν στο χώρο εργασίας, με επιβλαβείς συνέπειες για το ηθικό τους και την εργασιακή τους απόδοση.

Για την εξομάλυνση αυτής της κατάστασης, το ανθρώπινο δυναμικό, που παραμένει, χρειάζεται να νιώσει ότι η μείωση προσωπικού δεν αποτελεί παρά μία τελευταία επιλογή για τον εργοδότη του.

Σημαντικό μέλημα των εργοδοτών για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους, είναι να μην αφήσουν τους εργαζόμενους που αναγκάζονται να απολύσουν στη μοίρα τους, αλλά να τους δώσουν ένα, όσο το δυνατό πιο ολοκληρώμενο πακέτο υπηρεσιών αποζημίωσης και αποκατάστασης και προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.