Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλος ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις ως προς τη διαδικασία στελέχωσης και διατήρησης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος. Για ποιους λόγους, όμως, τα υψηλά ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων των εργαζομένων έχουν γίνει τόσο σύνηθες φαινόμενο της αγοράς εργασίας, σήμερα;

Ένας βασικός λόγος είναι ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν καταστήσει ως βασική αρχή την εσωτερική επικοινωνία, μέσα στους χώρους εργασίας , ακόμα και όταν τα μηνύματα που πρόκειται να επικοινωνηθούν επηρεάζουν άμεσα τη φύση και την καθημερινότητα της απασχόλησης του ανθρώπινου τους δυναμικού.

Μία βασική παράλειψη της Διοίκησης, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, είναι ότι πιστεύει ότι δε χρειάζεται να ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της για αποφάσεις που λαμβάνει και για τον τρόπο με τον οποίο θα το επηρεάσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: η παροχή των νέων δεδομένων σχετικά με τη φύση της δουλειάς, που θα προκύψουν από κάποια οργανωσιακή αλλαγή. Αυτή η παράλειψη μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εργασιακή απόδοση και αφοσίωση. Άλλη μία σοβαρή, ενδεχόμενη παράλειψη της Διοίκησης είναι η παροχή σαφών και καθορισμένων στόχων προς τους εργαζομένους προκειμένου να μην υπάρχει φόβος αποτυχίας. Η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων, όμως, δημιουργεί σύγχυση ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των εργασιακών καθηκόντων και επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή απόδοση.

Τέλος, κάποιες φορές, ενδέχεται η Διοίκηση να μην έχει αξιολογήσει σωστά ή να έχει υποτιμήσει ενδείξεις της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα να κληθεί να διαχειριστεί κάποια κρίση. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κατάστασης είναι η αρνητική επιρροή στο ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Διαβάστε στο www.randstad.gr/blog πως θα βελτιώσεται το εργασιακό σας περιβάλλον