Οι εργοδότες σήμερα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τις αγοράς πρέπει να αντιμετωπίσουν με πρόγραμμα και οργάνωση δύο βασικές πτυχές που σχετίζονται με τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού τους: την εύρεση και επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και την ανάπτυξη του. Στο δεύτερο κομμάτι εντάσσεται η εκπαίδευση, που έχει μεγάλη σημασία για την αύξηση της εργασιακής απόδοσης, με βασική προϋπόθεση η γνώση που δέχονται οι εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, να μεταφέρεται στη δουλειά τους.

Πώς μπορεί να μεταφερθεί όμως η εκπαίδευση στην εργασία; Καταρχήν, πριν υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχετε υλοποιήσει μία έρευνα σχετικά με το ποιες ανάγκες και ελλείψεις υπάρχουν στο απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό σας και πρέπει να καλυφθούν μέσω της εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να ενημερώσετε και τους εργαζομένους σας σχετικά με την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και τις νέες δεξιότητες που θα αποκτήσουν και το πώς θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη δουλειά τους.

Επιπλέον, για να έχει η εκπαίδευση τα επιθυμητά αποτελέσματα και να καμφθούν οι όποιες αντιρρήσεις των εργαζομένων, θα πρέπει η εκπαίδευση να περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι θα αξιολογηθούν μετά το πέραν της εκπαίδευσης και επάνω στη δουλειά. Θεωρείται αυτονόητο ότι για να λάβει η εκπαίδευση την ενεργό υποστήριξη των εργαζομένων θα πρέπει πρώτα να έχει την ενεργό υποστήριξη της Διοίκησης.

Οι παραπάνω δραστηριότητες αναφέρονται ενδεικτικά ως κάποιες από αυτές που θα ήταν καλό να περιληφθούν στην οργάνωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς η εκπαίδευση είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγάλη οργάνωση ως προς την υλοποίηση του.