Σε αρχικό επίπεδο όταν μια εταιρεία θα χρειαστεί να αναζητήσει ανθρώπινο δυναμικό πολύ πιθανόν να εξετάσει επαγγελματικά προφίλ που θα προκύψουν από συστάσεις μέσα από το κοντινό περιβάλλον.

Εφόσον λοιπόν προκύψει κάποια ανάγκη για μια θέση εργασίας, τότε δεν θα δημοσιευθεί απαραίτητα κάποια αγγελία για εργασία, αλλά θα γίνει αναζήτηση μέσα από υποψήφιους για εργασία οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από συστάσεις που θα γίνουν από τους εργαζόμενους στον συγκεκριμένο εργοδότη ή από εξωτερικούς συνεργάτες ή οποίοι θα ενημερωθούν για τις θέσεις εργασίας που έχουν προκύψει.

Καθώς η αναζήτηση προσωπικού κατ' αυτό τον τρόπο αποτελεί μια επιλογή που ακόμα και σήμερα είναι δυνατόν κανείς να συναντήσει ως πρακτική σε αρκετές εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας αυτό το διάστημα θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ενεργοποίηση της δικτύωσης, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στόχος και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να είναι η επαφή με επαγγελματίες που λαμβάνουν αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε εάν προκύψει η όποια ανάγκη όπως περιγράφτηκε παραπάνω να μπορεί να υπάρξει και η ενημέρωση για την θέση απασχόλησης, αλλά και η σύσταση με την οποία θα προκύψει περαιτέρω αξιολόγηση του βιογραφικού.