Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι hr της Randstad αξιολογούν καθημερινά σημαντικό αριθμό υποψηφίων για να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.

Μέσα από τη διαδικασία για την εύρεση προσωπικού πραγματοποιείται συλλογή συστάσεων και επιβεβαίωση εργασιακής εμπειρίας σε προηγούμενους εργοδότες καθώς και τεστ ικανοτήτων. Το σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με σκοπό την εύρεση των στελεχών εκείνων που θα ταιριάξουν με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Καθώς τώρα και περισσότερο από ποτέ, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κυριότερο παράγοντα για την ανάπτυξη και την επιτυχία μιας εταιρείας , η Randstad μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού με τις οποίες μπορείτε εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα, αλλά και να διαχειριστείτε το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr η επικοινωνήστε στο 2106770523