Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενός οργανισμού περιγράφει το κομμάτι εκείνο που θέτει σε εφαρμογή στρατηγικές σχετικά με τη διοίκηση του προσωπικού. Ασχολείται, δηλαδή, με την εύρεση, επιλογή και πρόσληψη υποψηφίων, αλλά και την εκπαίδευση των εργαζομένων. Κάποιες φορές, κατάλοιπο των πρώτων αρμοδιοτήτων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, στις αρμοδιότητές του είναι και η διαχείριση της πληρωμής των εργαζομένων.

Η Randstad είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία σε θέματα παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να βοηθάμε τις  εταιρίες σχετικά με τις ανάγκες τους στο Ανθρώπινο Δυναμικό προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα αλλά και ανάπτυξη, γιατί το Ανθρώπινο Δυναμικό μίας εταιρίας είναι αυτό που συμβάλλει κυρίως στην επίτευξη των στόχων της.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το site μας: www.randstad.gr .