Σε πολλές περιπτώσεις στον επιχειρηματικό κόσμο η επιτυχία μιας εταιρίας έχει βασιστεί στο ανθρώπινο δυναμικό της. Στην περίοδο που διανύουμε, όπου κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή και σύμφωνα με την στρατηγική που ακολουθεί η κάθε εταιρία, η αναζήτηση και επιλογή προσωπικού έχει σημαντική θέση στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων.

Η Randstad διαθέτοντας επιτυχημένη μεθοδολογία για την αναζήτηση και επιλογή προσωπικού, αλλά και μια αφοσιωμένη ομάδα από εξειδικευμένους συμβούλους hr  που συνεργάζεται καθημερινά με τα καλύτερα στελέχη της αγοράς εργασίας, είναι σε θέση να γίνει ο συνεργάτης σας σε θέματα προσωπικού.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας στο http://www.randstad.gr ή στο 2106770523 για το γραφείο μας στην Αθήνα και στο 2310414731 για το γραφείο μας στην Θεσσαλονίκη.