Ένα σύνηθες φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη σημερινή αγορά εργασίας, σύμφωνα με έρευνες, είναι η τακτική αρκετών εταιριών να προβαίνουν σε ανάπτυξη της καριέρας του ανθρώπινου δυναμικού  τους, μέσα από εσωτερικές προαγωγές και να προβαίνουν σε εύρεση προσωπικού  για θέσεις εργασίας σε επίπεδο entry level.

 

Ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους νεο-προσληφθέντες εργαζόμενους και να τους δώσουμε τις κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη της καριέρας  τους; Χωρίς να υπάρχουν «συνταγές» για την επιτυχία, υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες τακτικές που θα διευκολύνουν τους νέους εργαζόμενους να μάθουν, μέσα στα πλαίσια της εργασίας  τους, και να αναπτυχθούν μέσα στην εταιρία. Μία τακτική ανάπτυξης των νέων εργαζόμενων, σε entry level, είναι η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη νέων ικανοτήτων on the job και για μεγαλύτερη εργασιακή αυτονομία.

 

Επιπλέον, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν περισσότερες πιθανότητες για ενίσχυση της εργασιακής τους αφοσίωσης και ανάπτυξη στη δουλειά  τους, σύμφωνα με έρευνες, όταν υπάρχει μία κουλτούρα, μέσα στο χώρο εργασίας, που να ευνοεί την επικοινωνία και την εκπαίδευση και χαρακτηρίζεται από έντονο ανθρωποκεντρισμό.

 

Τέλος, βασικό στοιχείο για την αύξηση της απόδοσης των νέων εργαζομένων, είναι η ένθερμη υποστήριξη από τον προϊστάμενο όσο και από τους συναδέλφους.

 

Randstad - υπηρεσίες hr