Στην αγορά εργασίας τα δεδομένα δείχνουν να έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, όπως επίσης και τα δεδομένα της διαδικασίας εύρεσης προσωπικού , καθιστώντας την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού πιο επιτακτικές από ποτέ. Ειδικότερα, η αξιολόγηση, παρά την επιτακτικότητα της υλοποίησης της, δεν αποτελεί μία τόσο ευχάριστη διαδικασία και αναβάλλεται ή δεν πραγματοποιείται πάντα με τον πιο σωστό τρόπο, προκαλώντας την άρνηση των εργαζομένων απέναντι στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αξιολόγηση δε θα πρέπει να λειτουργεί ως αντικείμενο εκφοβισμού για τους εργαζόμενους αλλά ως ένα παραπάνω κίνητρο για επίτευξη υψηλότερης απόδοσης στη δουλειά τους. Επιπλέον, οι αναφορές αξιολόγησης μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των εργαζομένων, σύμφωνα με έρευνες, καθώς δύσκολα θα απολυθεί ένας καλός εργαζόμενος.

Πάντως, ακόμα και όταν δεν υλοποιείται με τον πιο σωστό τρόπο δε θα πρέπει να γίνεται αυτό αφορμή για το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό να «ρίξει» την απόδοση που έχει στη δουλειά του, δε θα πρέπει να ξεχνάει ότι έχει τον έλεγχο για την ανάπτυξη της καριέρας και μία ανάλογη κίνηση δε βοηθάει καθόλου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αξιολόγηση και εύρεση προσωπικού από τους συμβούλους της Randstad .
Διαβάστε περισσότερα στο www.randstad.gr