Για να προκύψει για μια εταιρία η εύρεση και επιλογή προσωπικού θα πρέπει πριν να έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καταλήξει στα στελέχη εκείνα που θα ταιριάξουν στην κουλτούρα και τις  απαιτήσεις της.  Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι πιθανόν να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Η πρώτη αξιολόγηση γίνεται από το βιογραφικό σημείωμα που αποστέλλεται από ένα  υποψήφιος. Αν το βιογραφικό συνοδεύεται επίσης από μια συνοδευτική επιστολή, αυτό θα δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την καταλληλότητα του υποψήφιου για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Εφόσον το βιογραφικό κριθεί ότι ταιριάζει στις απαιτήσεις της θέσης, αυτό που συνήθως ακολουθεί είναι η συνέντευξη εργασίας, κατά την η οποία υπάρχει προσωπική επαφή, στην οποία ο υποψήφιος για εργασία θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει τις δυνατότητες του σε ένα εργοδότη.

Τα ψυχομετρικά τεστ, τα τεστ ικανοτήτων και η συλλογή συστάσεων αποτελούν διαδικασίες που μπορεί να συναντήσει κανείς πριν ή μετά την συνέντευξη εργασίας, με σκοπό την αξιολόγηση της προσωπικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων.

Κάποιο εργοδότες επιλέγουν επίσης να χρησιμοποιήσουν κέντρα αξιολόγησης προτού προχωρήσουν στην επιλογή προσωπικού

Αν είστε εργοδότης, οι σύμβουλοι hr της Randstad μπορούν να σας ενημερώσουν άμεσα για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε, έτσι ώστε να βρείτε τα καλύτερα στελέχη της αγοράς.