Η αξιολόγηση για την αναζήτηση προσωπικού για κάποιες εταιρείες που δεν διαθέτουν το αντίστοιχο τμήμα αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία συνήθως θα πραγματοποιηθεί από ένα έμπειρο στέλεχος.   Εφόσον η εύρεση προσωπικού θα γίνει κατ’ αυτό τον τρόπο, τότε ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις για την διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού θα πρέπει να διαμορφωθεί κάποιο σχετικό πλάνο το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας (εργασιακή εμπειρία, δεξιότητες, προσωπικότητα)
  • τον μισθό που θα προσφερθεί και τις παροχές εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες
  • το τύπο της απασχόλησης που θα προσφερθεί (μόνιμη απασχόληση – προσωρινή απασχόληση)
  • τα μέσα στα οποία θα γίνει δημοσίευση της αγγελίας
  • το χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των βιογραφικών
  • το χρονικό διάστημα για τις συνεντεύξεις επιλογής
  • το χρονικό περιθώριο για να γίνει η πρόσληψη του νέου εργαζόμενου

  Εναλλακτικά και παράλληλα με τις διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν εσωτερικά, υπάρχει πάντα το περιθώριο η διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού να υλοποιηθεί από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.