Υπάρχει λόγος να στείλω συνοδευτική επιστολή, εφόσον το βιογραφικό μου καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες; Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί ένα έγγραφο το οποίο έχει καθιερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια στη διαδικασία αξιολόγησης.

Αυτό σημαίνει ότι κάποια από τα στελέχη που θα αξιολογήσουν την αίτηση σας σε μία θέση εργασίας θα περιμένουν να λάβουν και τη συνοδευτική επιστολή σας. Συνεπώς αν θέλετε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης, αλλά και να μην υστερήσετε σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας,  θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε τον γραπτό σας λόγο και να εκφράσετε τις ικανότητες σας και τους λόγους που πρέπει να επιλέξουν εσάς για μια θέση εργασίας, μέσα από μία συνοδευτική επιστολή.

Στο /blog μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την χρησιμότητα και τη σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής.