Το βιογραφικό πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις καταχωρείται ηλεκτρονικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να είναι διαμορφωμένο με λέξεις κλειδιά ώστε να ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα που θα παραληφθούν για την ίδια θέση εργασίας.

Ένας τρόπος για να δείτε ποιες λέξεις κλειδιά πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο βιογραφικό σας είναι μέσα από τις αγγελίες για τις θέσεις εργασίας που σας ενδιαφέρουν και τις απαιτήσεις που καταγράφονται σε αυτές. Αν για παράδειγμα σας ενδιαφέρουν θέσεις εργασίας στις οποίες απαιτείται εμπειρία στην διαχείριση του budget και έλεγχος του P&L, ακόμα και αν πρόκειται για ωρολόγια που χρησιμοποιείται στα αγγλικά, τότε το βιογραφικό σας (εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη εμπειρία) θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις κλειδιά γιατί προφανώς είναι ένα στοιχειό το οποίο θα αναζητήσουν και οι εργοδότες.

Σε κάθε περίπτωση η διαμόρφωση και η σύνταξη του βιογραφικού δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο με γνώμονα ότι αποτελεί καλή επιλογή για εσάς. Θα πρέπει να αναλογιστείτε και τι είναι αυτό που θα εισπράξει αυτός που θα το διαβάσει. Συνεπώς η διαμόρφωση με λέξεις κλειδιά είναι μια τεχνική που μπορεί να βοηθήσει την παρουσίαση, αλλά και την ηλεκτρονική αναζήτηση του βιογραφικού.