Το βιογραφικό σημείωμα είναι το έγγραφο που αντιπροσωπεύει κάθε επαγγελματία και πρέπει να ακολουθεί μια δομή, η οποία θα παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητες  και την εμπειρία.

Για να επιτύχουμε όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να βοηθήσουμε το στέλεχος που θα διαβάσει το βιογραφικό μας να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες .

Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, μορφοποίηση κειμένου, αλλά και λεπτομέρειες που μπορούν να βοηθήσουν τον αναγνώστη.  Για παράδειγμα όταν χρειαστεί να καταγράψετε τη χρονική διάρκεια για μία θέση εργασίας μπορείτε να επιλέξετε να γράψετε το μήνα και έτος εργασίας σας για να διευκολύνετε την αξιολόγηση σας.

Αν θέλετε να λάβετε και άλλες συμβουλές για το βιογραφικό σας  επισκεφθείτε το /blog