Κατά την αναζήτηση εργασίας είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα για να καταχωρήσετε ή να στείλετε το βιογραφικό σας σε ένα εργοδότη  ακόμα και αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το φαξ.

Συνήθως όταν θα βρείτε δημοσιευμένη μια αγγελία για μια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, στις λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα απαραίτητα προσόντα θα υπάρχει διαθέσιμος και ο τρόπος αποστολής του βιογραφικού.

Εφόσον ένας εργοδότης επιθυμεί να λάβει το βιογραφικό σας μέσω φαξ, θα πρέπει:

  • να καλέσετε τον αριθμό για να δείτε αν λειτουργεί το φαξ.
  • να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να μάθετε σε ποιόν πρέπει να στείλετε το βιογραφικό.
  • να προετοιμάσετε μια αρχική σελίδα όπου θα καταγράφετε τα στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο), τον σύνολο των σελίδων που στέλνετε, και τα στοιχεία του παραλήπτη.
  • στην παραπάνω σελίδα μπορείτε αν θέλετε να προσαρμόσετε και την συνοδευτική σας επιστολή.
  • αφού στείλετε το βιογραφικό θα πρέπει απαραίτητα να καλέσετε  για να βεβαιωθείτε ότι έχει παραληφθεί σωστά και ευανάγνωστα.

Αν και οι περισσότεροι εργοδότες πλέον επιλέγουν την ηλεκτρονική καταχώρηση του βιογραφικού η την αποστολή μέσω email , θα πρέπει επίσης να είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην περίπτωση που κάποιος εργοδότης χρησιμοποιεί και άλλους τρόπους για την αξιολόγηση των βιογραφικών.