Πολλές φορές, στην προσπάθεια μας να εντυπωσιάσουμε τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού και να ενδυναμώσουμε τις πιθανότητες μας να καλύψουμε κάποια θέση εργασίας που διαβάσαμε σε κάποια αγγελία εργασίας, αναγράφουμε πληθώρα στοιχείων στο βιογραφικό μας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν ότι σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα των αναγραφόμενων στοιχείων αλλά και ο τρόπος σύνταξης του βιογραφικού που θα μας καταστήσει πιο ελκυστικούς, σε σχέση με άλλους υποψήφιους, στα μάτια του πιθανού εργοδότη μας.

Ένα πρώτο βασικό στοιχείο που θα ήταν καλό να θυμόμαστε όταν συντάσσουμε το βιογραφικό μας είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε σαφή εικόνα των αρμοδιοτήτων που έχουμε αναλάβει σε κάποια παλαιότερη θέση εργασίας και των στόχων που έχουμε επιτύχει. Με αυτόν τον τρόπο ο πιθανός εργοδότης μας θα έχει μία πληρέστερη εικόνα για τις ικανότητες μας και και την εργασιακή μας εμπειρία και θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να τον πείσουμε για την καταλληλότητα μας για τη θέση εργασίας που διεκδικούμε. Χρήσιμο επίσης θα ήταν, κατά τη σύνταξη του βιογραφικού μας, να χρησιμοποιήσουμε με φειδώ και με σκέψη επιθετικούς προσδιορισμούς και μόνο για να χαρακτηρίσουμε κάποια εργασία που έχουμε φέρει εις πέρας κατά την απασχόληση μας σε κάποια προηγούμενη θέση εργασίας.

Τέλος, αν σκοπεύουμε να αναρτήσουμε το βιογραφικό μας σε κάποιο μέσο εύρεσης εργασίας στο Διαδίκτυο θα ήταν πολύ βοηθητικό στο βιογραφικό μας να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας στον οποίο φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε καριέρα. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας να διαβαστεί το βιογραφικό μας από περισσότερους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς εργασίας.

Περισσότερες συμβουλές για την σύνταξη του βιογραφικού σας θα βρείτε στο http:/www.randstad.gr/blog