Τα χαρακτηριστικά της εύρεση εργασίας, σήμερα είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με παλαιότερα και οι υποψήφιοι, προκειμένου να κληθούν για κάποια συνέντευξη για δουλειά και να αποκτήσουν απασχόληση, χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια διαβάζοντας αγγελίες, ψάχνοντας θέσεις εργασίας και στέλνοντας το βιογραφικό τους σε διάφορες εταιρίες. Αν, όμως, δεν υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μήπως κάτι τελικά δε γίνεται σωστά;

Όταν ψάχνετε για δουλειά, ένα από τα πιο σημαντικό εργαλεία που έχετε στα χέρια σας και θα καθορίσει αν θα ελκύσετε το ενδιαφέρον του υπεύθυνου του Ανθρώπινου Δυναμικού και θα σας καλέσει για συνέντευξη είναι το βιογραφικό σας. Σημαντικό ρόλο στην διαδικασία εύρεσης προσωπικού μπορεί να έχει και η συνοδευτική επιστολή με την οποία έχουμε την δυνατότητα να προωθήσουμε τα δυνατά μας χαρακτηριστικά σε σχέση με την θέση εργασίας που μας ενδιαφέρει.

Τι γίνεται, όμως, όταν η συνοδευτική επιστολή, στην οποία επικοινωνείτε το ποιος είστε και για ποιο λόγο θέλετε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, δείχνει σαν να μη θέλετε πραγματικά τη θέση. Καταρχήν, αν στη συνοδευτική επιστολή απευθύνεστε με ένα γενικό τίτλο και όχι με το όνομα του υπεύθυνου του Ανθρώπινου Δυναμικού, δείχνει ότι δεν έχετε επαρκή έρευνα για την εταιρία. Επιπλέον, στη συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης εργασίας, για την οποία κάνετε την αίτηση, αλλά και η προστιθέμενη αξία την οποία θα προσδώσει στην εταιρία η εργασία σας.

Τέλος, καταγράψτε τα ακριβή σας στοιχεία και στη συνοδευτική επιστολή γιατί μπορεί, κατά λάθος, να βρεθεί σε διαφορετικό σημείο από το βιογραφικό σας.