Έχει έρθει η στιγμή για να αλλάξετε καριέρα ; Εκμεταλλευτείτε όλα τα εργαλεία που διαθέτετε για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα!

Ένα εργαλείο που μπορεί να έχει χρησιμότητα στην προσπάθεια σας να βρείτε απασχόληση στον εργασιακό τομέα που σας ενδιαφέρει, και μπορεί να ενισχύσει το βιογραφικό σας είναι η συνοδευτική επιστολή.  Στη συνοδευτική επιστολή μπορείτε να επικοινωνήσετε κάποια πράγματα στον πιθανό σας εργοδότη, τα οποία δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνηθούν μέσα από το βιογραφικό σας. Μπορείτε να δείτε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

  • Αναφέρετε αν τυχόν έχετε κάποια σχετική εμπειρία σχετικά με τη φύση και τις απαιτήσεις της δουλειάς , η οποία θα έχει προκύψει από προηγούμενη εργασία σας σε κάποιο παρεμφερές εργασιακό αντικείμενο.
  • Αναφέρετε με ειλικρίνεια τους λόγους που θέλετε να αλλάξετε καριέρα και να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας . Κάποιες φορές, η έντονη επιθυμία του υποψηφίου να απασχοληθεί με κάποια τομέα, ακόμα και αν δεν έχει πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο, μπορεί να δημιουργήσει κάποιο επιπλέον ενδιαφέρον στα μάτια του πιθανού του εργοδότη σχετικά με τον ίδιο.

Έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και οπλιστείτε με υπομονή και επιμονή γιατί, με μια ενδεχόμενη αλλαγή στην καριέρα, θα χρειαστεί να υποστηρίξετε την επιλογή σας με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να γίνετε επιθυμητοί από τους εργοδότες.

Δείτε στο www.randstad.gr/blog/ άρθρα για να δημιουργήσετε μία συνοδευτική επιστολή.