Το βιογραφικό αποτελεί το πιο συνηθισμένο τρόπο για να ενημερώσουμε ένα εργοδότη ή μια εταιρία εύρεσης προσωπικού σχετικά με το ενδιαφέρον μας για μια θέση εργασίας. Παρακάτω έχουμε καταγράψει μερικές βασικές συμβουλές για το πως θα διαμορφώσετε ένα αποτελεσματικό βιογραφικό:

  • Το βιογραφικό πρέπει να είναι περιεκτικό χωρίς περιττές πληροφορίες και να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις ικανότητες, την εμπειρία και τα επιτεύγματα σύμφωνα με την θέση εργασίας για την οποία θέλουμε να αιτηθούμε.
  • Συνηθίζεται σε κάποιες περιπτώσεις το βιογραφικό να ξεκινάει με μια σύντομη περίληψη του επαγγελματικού σας προφίλ. Αν δεν χρησιμοποιήσετε μια τέτοια περίληψη τα τότε θα πρέπει να διαμορφώσετε μια εξίσου αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή.
  • Οι ικανότητες σας και τα επιτεύγματα σας θα πρέπει να καταγράφονται σε παρόντα χρόνο, να αποφεύγονται οι υπερβολές, αλλά και τα λάθη. Για να είστε σίγουροι για το περιεχόμενο, ζητήστε από κάποιο που γνωρίζει τις επαγγελματικές σας ικανότητες να το διαβάσει.
  • Πέραν από όσο έχουν ολοκληρωθεί, το βιογραφικό θα πρέπει να καταγράφει και λεπτομέρειες σχετικά με μελλοντικές δραστηριότητες σχετικές με σπουδές, η εκπαίδευση.
  • Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες τις οποίες δεν μπορείτε να υποστηρίξετε όπως ξένες γλώσσες  ή προγράμματα Η/Υ τα οποία δεν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε.

Εφόσον ολοκληρώσετε την ανανέωση στο βιογραφικό σας μην ξεχάσετε να το καταχωρήσετε στο http://www.randstad.gr