Μία ολοκληρωμένη συνοδευτική επιστολή πρέπει να αποτελείται από τρεις παραγράφους.

 

• 1η Παράγραφος: Αναφέρουμε το Ονοματεπώνυμό μας, τον τίτλο της θέσης για την οποία κάνουμε την αίτηση και την πηγή από την οποία ενημερωθήκαμε για την αγγελία.
• 2η Παράγραφος: Παρουσιάζουμε τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα μας και της προϋπηρεσίας μας που μας κάνουν ιδανικούς υποψηφίους για τη θέση, δείχνοντας ότι έχουμε μελετήσει τη φιλοσοφία της εταιρίας αλλά και το προφίλ της θέσης.
• 3η Παράγραφος: Δηλώνουμε ενδιαφέρον για μία προσωπική συνάντηση για συνέντευξη και αναγράφουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας.

 

Για περισσότερες συμβουλές για μία επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας αλλά και για να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad Hellas www.randstad.gr.