Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί ένα κομμάτι στο πάζλ που συνθέτει την αναζήτηση εργασίας. Καθώς η συνοδευτική επιστολή από μόνη της δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πρόσληψη μας, μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις για θέσεις εργασίας χωρίς να την χρησιμοποιούμε;

Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο έχει καθιερωθεί στην διαδικασία εύρεσης εργασίας. Για κάποιες θέσεις πιθανόν να μην είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε αυτό το έγγραφο. Το ζητούμενο όμως δεν είναι πώς θα αποφύγουμε την δημιουργία ενός τέτοιου εγγράφου, αλλά το πώς θα εμφανίσουμε σε μια αρχική γραπτή επικοινωνία τις ικανότητες και τον επαγγελματισμό μας, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν ξεχωριστούς από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Μην ξεχνάτε ότι η διαδικασία της εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού έχει σημαντική παρέμβαση από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οπότε, δεν χρειάζεται να ριψοκινδυνέψουμε να χάσουμε μια ευκαιρία για απασχόληση από μία λεπτομέρεια η οποία είναι στο χέρι μας για να διαχειριστούμε.

Στο /blog έχουμε συγκεντρώσει άρθρα που θα σας φανούν χρήσιμα για την σύνταξη της συνοδευτικής επιστολής και του βιογραφικού.