Θέλετε να προσληφθείτε σε θέσεις εξυπηρέτησης πελατών; Μην ανησυχείτε! Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Randstad θα σας αποκαλύψουν τις λέξεις-κλειδιά που πρέπει να αναφέρετε στο βιογραφικό σας σημείωμα για να ξεχωρίσετε!

Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα με συμβουλές για βιογραφικό ότι ένας recruiter, εξετάζοντας ένα CV, παρατηρεί συγκεκριμένα σημεία-κλειδιά τα οποία του τραβούν την προσοχή και είναι σημαντικά για την εκάστοτε θέση.

Παρακάτω περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις που βελτιώνουν ένα βιογραφικό σημείωμα για θέσεις customer service.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων που αναζητούνται από τους εργοδότες, θεωρείται σκόπιμο να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως:

[table id=3 /]

Με την ίδια λογική, υπάρχουν και συγκεκριμένες δεξιότητες οι οποίες αναγνωρίζονται και δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υποψηφίους κατά την αναζήτηση εργασίας για θέσεις customer service. Αναφέρετε όσες πραγματικά κατέχετε στην κατηγορία skills/δεξιότητες του βιογραφικού σας ξεκάθαρα και συνοπτικά. Σημειώνουμε ότι προτιμάται η χρήση κουκίδων (bullets).Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω στοιχεία στην περιγραφή του επαγγελματικού σας προφίλ, στην αρχή του βιογραφικού σας. Όσοι εξετάζουν το βιογραφικό σας θα αντιληφθούν ότι γνωρίζετε ποιες είναι οι προσωπικές αξίες και ικανότητες που χρειάζονται στις θέσεις εργασίας εξυπηρέτησης πελατών κι, έτσι, η παρουσία σας θα ενισχυθεί.

Τέτοιες δεξιότητες είναι:

 [table id=4 /]

Το βιογραφικό σημείωμα σας πρέπει να είναι περιεκτικό. Αναβαθμίζοντάς το, λοιπόν, με τη χρήση των παραπάνω λέξεων και φράσεων ίσως να έχετε περισσότερες πιθανότητες να τραβήξετε την προσοχή των εργοδοτών σε θέσεις εργασίας εξυπηρέτησης πελατών.

Όπως θα λέγαμε και κατά την εργασία μας στην εξυπηρέτηση πελατών:

“Ήταν χαρά μας που σας βοηθήσαμε”.